Deze FAQ’s zijn ontworpen om een ​​beter inzicht te geven in de verschillende procedures – waterwinning & ontzilting – van HDDW. Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen en antwoorden.

Waterwinning

Hoe lang kan een waterput zijn wanneer deze ontwikkeld wordt m.b.v. HDDW technologie?
Een horizontale boring kan meer dan 1,5 km lang zijn. Afhankelijk van het gebruikte filtermateriaal kan een boring worden gemaakt met een lengte van 1 km. Afhankelijk van de grondsoort genereert deze lengte een enorme capaciteit, dankzij het grindpak rond de filter. In de meeste gevallen zal een HDDW een paar honderd meter lang zijn.

In welke gevallen kunt u de voorkeur geven aan een HDDW in plaats van aan een gebruikelijke verticale put?
Voor een aantal projecten hebben we haalbaarheidsstudies gedaan in samenwerking met het onderzoeksinstituut van het Nederlandse drinkwaterbedrijf KWR Watercycle Research Institute. Hieruit bleek dat een HDDW kan concurreren met 5 tot 10 verticale putten. Dit hangt grotendeels af van de bodem, diepte en capaciteit. Ook voor uw bedrijf maken we graag een vergelijking op maat.

Hoe heeft een HDDW invloed op de grondwaterstand?
Horizontale putten beïnvloeden de grondwaterstand minder dan een reeds verticale putten met dezelfde capaciteit. Dit is berekend door onze partner in Denemarken, Orbicon, voor een HDDW project in de buurt van Kopenhagen voor hun cliënt HOFOR. Verticale putten hebben vooral een grote invloed op de grondwaterstand in de directe nabijheid van hun locatie. Een HDDW wint het water over een groter gebied. Hierdoor kun je met een HDDW de capaciteit verhogen en tegelijkertijd wat betreft grondwaterbeheer wel dezelfde grondwaterstand behouden.

Waarom is de waterkwaliteit van een HDDW goed?
Onze drinkwaterputten zijn van hoge kwaliteit. De put wordt ontwikkeld door er grote hoeveelheden water onder hoge druk door te pompen. Dit heeft ook effect op het grindpakket. Het filter is schoon en doordringbaar. We maken alleen gebruik van hoogwaardige materialen van geselecteerde leveranciers en we voeren diverse kwaliteitscontroles uit gedurende de bouw.

Wat is er zo innovatief aan een HDDW?
Wij zijn wereldwijd expert in de horizontaal gestuurde boring (www.hddsolution.com). Wij zijn pioniers in het boren in Europa, wat we inmiddels al meer dan dertig jaar doen. De constructie van het grindpakket is wat de HDDW innovatief maakt. De boorvloeistof wordt verwijderd en tegelijkertijd wordt op hoge snelheid het boorgat weer gevuld met zand of grind. Zou dit op lage snelheid gebeuren dan veroorzaakt dit veel hogere kosten. Na een aantal jaren van onderzoek met onze erkende partner hebben we echter een goed werkende methode ontwikkeld.

Wat is, naar uw inzicht, de grootste markt voor deze technologie?
We hebben grote kansen geïdentificeerd op het gebied van destillatie van zeewater. Dit zijn gigantische projecten die vaak tegen problemen aanlopen wanneer het aankomt op de kwaliteit van het water (door de omgekeerde osmose systemen). Een HDDW kan de kwaliteit van het water bij de zeewaterwinning verhogen met een factor van 7.

Ontzilting

Wat is de functie van een HDDW voor een ontziltingsinstallatie?
Door de HDDW is het mogelijk om zeewater te winnen voor de ontziltingsinstallatie onder de zeebodem. De zeebodem functioneert hierbij als een filter voor de HDDW. Hierdoor wordt de instroom van grove en andere ongewenste materialen verhinderd. Fijne materialen, zoals zand, wordt door de grindmantel belemmerd om door te dringen bij de grondwaterwinning. De kwaliteit van het gewonnen water is dankzij de HDDW ook zeer stabiel.

Wat is de impact op het aquatisch milieu?
De HDDW bevindt zich onder de zeebodem. De filter waardoor het water in de boorpijp komt is zeer lang. Hierdoor is de snelheid van het water bij de zeebodem laag. Door de lage snelheid van de instroom van water wordt de omringende flora en fauna niet negatief beïnvloed door de waterwinning.

Wat kan er gezegd worden over de kwaliteit van het ‘ruwe’ water?
Water kan worden geëxtraheerd uit een aquifer (een bodemlaag waarin grondwater aanwezig is). Hierbij zijn zowel de verblijftijd onder de zeebodem als de reactietijd op veranderingen in de omgeving langer dan bij een inname boven de zeebodem. Onderzoek heeft aangetoond dat de troebelheid bij inname door een HDDW tot zeven keer lager is dan wanneer het water wordt geëxtraheerd door middel van conventionele methoden.

Wat is de wisselwerking tussen de HDDW en de hoge capaciteit van de ontziltingsinstallatie?
Allereerst moeten de geologische condities toereikend zijn om water te kunnen leveren. De ‘doorlaatbaarheid’ van de bodem is de belangrijkste factor. Afhankelijk van de gewenste capaciteit kunnen de lengte en de hoeveelheid van HDDW’s worden bepaald. De capaciteit per HDDW wordt gemaximaliseerd door het voorkomen van de infiltratie van zand door het installeren van een grindpakket. Hierdoor is een hoge capaciteit mogelijk.

Wat kun je zeggen over de kosten van een HDDW?
De ‘Total Cost of Ownership’ van een HDDW is lager dan voor verticale strandputten en andere putten. Bij veel andere putten zijn grote installaties voor voorbehandeling nodig. Bovendien zijn  er vaak ook chemicaliën nodig om biologische aangroei aan het systeem te voorkomen. Met een HDDW zijn er aanzienlijk minder, of zelfs helemaal geen, van deze installaties nodig. Deze operationele voordelen wegen op tegen de hogere investering die nodig is voor een HDDW ten opzichte van een andere put. Bovendien zijn er, vergeleken met verticale strandputten, minder HDDW’s nodig om dezelfde capaciteit te kunnen bereiken. De HDD methode betekent: minder pompen, leidingen en installaties, en minder kosten voor investering, energie en onderhoud.

Wij nemen contact met u op
Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
* verplicht

bel direct * (0031) 078 6417356