Geschiedenis

De techniek van een horizontaal gestuurde boring is in de jaren 70 overgekomen uit de olie-industrie. In het begin werd de techniek alleen gebruikt voor de aanleg van aardolie- en aardgasleidingen. Vanaf de jaren 90 worden hiermee ook waterleidingen, elektriciteitskabels en andere buizen aangelegd. Horizontaal gestuurde boringen hebben relatief weinig impact op de bovengrondse omgeving. Boringen kunnen uitgevoerd worden onder bestaande infrastructuur, watergangen, dijken of andere obstakels door.

Vaste onderdelen van een HDD boring

De eerste fase van een HDD boring is de uitvoering van een pilotboring. Tijdens de pilotboring duwt een rig, een boorhoofd, gevolgd door een holle leiding door de grond. Door de holle leiding wordt boorvloeistof aangebracht zodat het boorgat niet meer kan instorten. De tweede fase van een HDD boring is het ruimen van het boorgat. In deze fase trekt de rig een ruimer door het boorgat heen. Achter de ruimer wordt ook een leiding geplaatst waarmee direct boorvloeistof in het boorgat wordt aangebracht. Afhankelijk van de gewenste diameter van de productiepijp wordt dit proces meerdere malen herhaald. De laatste stap bij een HDD boring is het intrekken van de productiepijp. De ruimer wordt losgekoppeld van de rig en de productiepijp wordt vastgemaakt. De rig trekt de pijp langzaam door het boorgat. Met het intrekken van de definitieve leiding wordt de boorvloeistof naar buiten gedrukt.

Visser & Smit Hanab

Visser & Smit Hanab stond aan de wieg van de ontwikkelingen rondom de techniek van putboringen en is inmiddels ´leading´ op dit gebied. Een gespecialiseerde afdeling voert HDD boringen uit op lange en complexe tracés over de gehele wereld. Bekijk onze video presentaties om te zien hoe een HDD boring wordt uitgevoerd.

49.891 - Gasleiding Bonetti Berlijn

Wij nemen contact met u op
Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
* verplicht

bel direct * (0031) 078 6417356