Het DMC-systeem uitgelegd

De voortdurende stijging van het zeewaterniveau en het waterpeil zorgen ervoor dat de dijken in Nederland ​​onder druk staan. Vooral in extreme weersomstandigheden leidt dit tot onveilige situaties. Dankzij zijn specifieke eigenschappen, biedt de HDDW mogelijkheden voor dijkstabilisatie. In dit diepgaande artikel leert u de basisprincipes van het DMC-systeem dat kan worden ontwikkeld met behulp van de HDDW technologie. Bovendien is deze tekst een transcriptie van de video die de beginselen nog beter verduidelijkt. Voor degenen die de voorkeur geven om te lezen, lees vooral verder. Wij raden het echter wel aan om onze video ook te bekijken.

Video over het DMC-systeem

Het belang van een Dijk Monitoring en Conditionering Systeem

In Nederland ligt zo’n 17.000 kilometer aan waterkering. Door het veranderende klimaat en de toenemende neerslag, staan de dijken in Nederland steeds vaker onder druk. Dit kan, zeker bij extreme weersomstandigheden, zorgen voor onveilige situaties. Daarom is het inspecteren en controleren van dijken van levensbelang. VolkersWessels Telecom en Landindustrie Sneek B.V. ontwikkelden een systeem dat dijken van binnenuit controleert en zelfs kan ingrijpen. Het Dijk Monitoring en Conditioneringsysteem, kortweg het DMC-systeem, houdt de Nederlandse dijken in perfecte conditie.

De basis van het DMC-systeem

Het DMC-systeem geeft door middel van glasvezel sensoren informatie over de conditie van dijken. Dit gebeurt door het meten van de waterspanning en de watertemperatuur van het dijklichaam. Twee indicatoren die informatie leveren over de stabiliteit van de dijk. Als de indicatoren aanleiding geven om in te grijpen, treedt het systeem in werking dat zorgt voor het afvoeren of toevoegen van water. Hierdoor neemt de stabiliteit van het dijklichaam weer toe. Het DMC-systeem is in de praktijk getest tijdens de Ijkdijk experimenten en leverde een positief resultaat op. Door langdurige hoge waterstanden kan een dijk steeds meer water opnemen. Het gevaar bestaat dat de dijk zodanig verzadigd raakt dat deze verweekt. Als deze situatie optreedt, verliest de dijk een deel van zijn oorspronkelijke sterkte. Bij een aanhoudende hoge waterstand kan de dijk bezwijken. Ook het pipingproces kan leiden tot een dijkdoorbraak. Men spreekt van ‘piping’ als het water onder of door een dijk stroomt als gevolg van een waterstandsverschil, waarbij dit water ook gronddeeltjes meeneemt. Dit proces begint heel langzaam, maar hoe langer piping doorgaat, hoe sneller en omvangrijker de uitspoeling van gronddeeltjes verloopt. De grond onder de dijk spoelt geleidelijk weg en de dijk verzwakt. Als de piping niet op tijd stopt, kan dit proces leiden tot een verzakking van het dijklichaam en, uiteindelijk, een doorbraak. Een groot deel van de Nederlandse waterkering bestaat uit veendijken of ‘veenkaders’. Als deze dijken te nat zijn, treedt hetzelfde effect op als bij dijken die niet uit veen bestaan. De dijk verweekt en verliest een deel van zijn sterkte. Bij het uitdrogen van een veendijk treedt er een ander effect op. Door het ontbreken van water, het uitdrogen, vindt er oxidatie van het veen plaats, waardoor de stabiliteit van de dijk afneemt. Door de waterdruk gaan deze droge veenelementen verschuiven: het zogenaamde afschuiven van de dijk. Het gevolg: de dijk bezwijkt uiteindelijk.

Het DMC-systeem en HDDW technologie

Voor het aanbrengen van het DMC-systeem wordt gebruik gemaakt van de HDDW techniek. Horizontal Directional Drilled Wells, oftewel HDDW, is een bewezen boortechniek die het mogelijk maakt om filterbuizen ondergronds aan te brengen. Deze filters zijn duurzame en hoogwaardige drainagebuizen met een zandomhulling die ervoor zorgt dat de filters niet verstopt raken. Het volledig opvullen van het boorgat voorkomt verzakking van het dijklichaam. Op deze wijze is het mogelijk om horizontaal water te onttrekken of te infiltreren in de dijk. Kenmerkend voor de HDDW techniek is dat men over een lange lengte een filter kan aanbrengen, zonder daarbij de bovengrond en omgeving te verstoren. De enige verstoring die zichtbaar is zijn de eindpunten. Als de filterbuizen eenmaal zijn aangebracht, ligt het hele systeem volledig ondergronds. DMC-systeem Het DMC systeem segmenteert de dijk in secties van ongeveer 150 meter. Per segment zijn flowmeters, regelafsluiters en eventueel pompen geplaatst. Op deze punten vindt de wateronttrekking plaats, zodat de interne waterspanning in het dijklichaam afneemt. Omgekeerd zorgt deze constructie desgewenst voor de toevoeging van water om uitdroging van het dijklichaam te voorkomen. Deze ingrepen vinden desgewenst geheel automatisch plaats volgens vooraf geprogrammeerde richtlijnen. Door middel van een dataverbinding kunnen de meetwaarden worden geraadpleegd. Dit betekent dat men vanaf een willekeurige PC of mobiele telefoon voorzien van internettoegang bij een waterschap de meetwaarde in een dijk kan aflezen, waardoor er real-time controle is op de conditie van het dijklichaam.

Voordelen van het DMC-systeem

Het DMC-systeem maakt het mogelijk om:

  • De dijkstabiliteit te garanderen door real-time monitoring van binnenuit; en
  • Snel en adequaat in te grijpen bij onder andere hoge druk, piping of verdroging van de dijk.

Samenvatting

Kortom, het Dijk Monitoring en Conditioneringsysteem houdt de dijken in perfecte conditie. Meer informatie? Kijk op http://www.dmc-system.com/.

Lees ook eens:

  • Volkerwessels Telecom, Landustrie, Visser & Smit Hanab, website DMC system: http://dmc-system.com/
  • Ijkdijk experiments, www.ijkdijk.nl.
Wij nemen contact met u op
Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
* verplicht

bel direct * (0031) 078 6417356
Uw contactpersoon
Ruben Rothuizen
Ruben Rothuizen
Projectleider HDDW

Telefoon: +31(0)786 417 356
Mobiel: +31 (0)615 055 958
E-mail: r.rothuizen@vshanab.nl

Ruben Rothuizen op LinkedIn

:
HDDW video presentatie's Youtube video's
Inschrijven nieuwsbrief
Schrijf u in voor de nieuwsbrief en u blijft altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van HDDW technieken.