← Terug naar overzicht 'Nieuws'

TKI-project HDDW voor drinkwaterwinning in de duinen bij Scheveningen

Dunea, Visser & Smit Hanab en KWR Watercycle Research Institute zijn een samenwerking aangegaan in het kader van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI). Samen voeren ze een onderzoek uit naar de toepasbaarheid van HDDW in de duinen van Scheveningen. In 2015 wil Dunea een HDDW aanleggen in de duinen. Met deze HDDW wordt dan water gewonnen voor de productie van drinkwater.

Dunea, Visser & Smit Hanab en KWR Watercycle Research Institute zijn een samenwerking aangegaan in  het kader van het TKI-programma. In de duinen bij Scheveningen voert Dunea water uit de Waal aan om daar drinkwater van te maken. Het water wordt geïnfiltreerd in de duinen en weer onttrokken via verticale putten. In de tussentijd zijn de bacteriën uit het water dood en kan er drinkwater van gemaakt worden. Doordat de zandlagen dun zijn, staan er honderden putten in de duinen. Met HDDW kan dit aantal sterk teruggebracht worden, doordat een HDDW een dunne zandlaag over grote afstand kan doorboren. Voordat Dunea HDDW gaat toepassen in  de duinen, willen ze antwoord op vragen die specifiek voor deze locatie van belang zijn. Hier wordt in het kader van het TKI programma onderzoek naar gedaan.

Er worden een aantal verticale proefboringen uitgevoerd, waarbij onderzoek gedaan wordt naar de verwijderbaarheid van verschillende typen boorvloeistof. Hiervoor worden 3 typen boorvloeistof getest en 3 verschillende verwijderingsmethodes. Daarnaast worden de putten ontwikkeld en schoongepompt en vergeleken met een referentie boring, een boring zonder boorvloeistof. Afhankelijk van de resultaten van de proefboringen wil Dunea in 2015 een HDDW aanleggen voor de winning van drinkwater uit de duinen bij Scheveningen.

De TKI-regeling is bedoeld om bedrijven en wetenschappers samen te laten werken om vernieuwende producten of diensten op de markt te brengen. Bedrijven investeren in de samenwerking en TKI geeft een toeslag op de investering van 25%. Dit project valt onder de Topsector Water, die zich richt op bescherming van de Nederlandse kust, maar ook op waterbesparende systemen en technologieën voor waterhergebruik. HDDW kan een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame watervoorziening voor de toekomst.

drinking water project news

Wij nemen contact met u op
Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
* verplicht

bel direct * (0031) 078 6417356