Project Burmanstraat

Vanuit een bouwteam met Waternet is Visser & Smit Hanab sinds oktober bezig met het vervangen van het polderriool in de Burmanstraat in Amsterdam. Polderriolering is in de jaren 1920-1930 ontstaan nadat de omgeving rond de bebouwing steeds verder werd opgehoogd en de bestaande poldersloten geen vrije afvoer van het van hemel- , grond- en soms afvalwater meer hadden. Er is toen besloten om het afvalwater af te koppelen en het hemel- en grondwater via een polderriool af te voeren. Deze riolen verkeren in slechte staat.

Waternet heeft 3 pilot projecten gedefinieerd, namelijk:
1.  Vervangen door middel van open ontgraving
2.  Vervangen door middel van gestuurd avegaar (no- dig techniek)
3.  Vervangen door middel van horizontaal gestuurd boren (no-dig techniek)

De 1e pilot is reeds uitgevoerd. Vervanging van het polderriool aan de Burmanstraat is de 2e pilot. De waarschijnlijke locatie voor de 3e pilot is de Vondelstraat.

Vanuit een damwandkuip in de straat vervangt Visser & Smit Hanab het polderriool door een PVC filterbuis voorzien van een zandomstorting. Door deze combinatie van filterbuis (in plaats van een drainagebuis) en een zandomstorting (in plaats van kokos of PP-vezels) ontstaat een duurzaam systeem. Het systeem is eenvoudig schoon te maken waarbij het vuil dat zich, in de loop der tijd,  rond het filter heeft opgehoopt verwijderd wordt in plaats van terug de ondergrond ingeperst te worden. Het nieuwe polderriool ligt dieper dan het bestaande laagste grondwaterpeil. Hierdoor zal ijzervorming in het filter sterk verminderd worden ten opzichte van andere drainagesystemen. De afwateringsdiepte van het nieuwe polderriool kan variabel ingesteld worden zodat de wateroverlast in tuinen en souterrains van de bewoners voorkomen wordt en paalfunderingen niet droog komen te staan.
Bijkomend voordeel van het aanbrengen van de zandomstorting rond het filter is dat het gehele geboorde gat wordt opgevuld waardoor er geen verzakkingen plaats kunnen vinden. De overlast wordt zodoende tot het minimum teruggebracht.

Wij nemen contact met u op
Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
* verplicht

bel direct * (0031) 078 6417356