Grondwaterbeheer – peilbeheer

Een goede stand van het grondwaterpeil is onontbeerlijk voor mens en milieu. Rottende heipalen, zakkende steden of uitgedroogde bossen zijn goede voorbeelden hiervan. Vooral in stedelijk gebied is het tegenwoordig wenselijk om te kunnen sturen in de grondwaterstand en de stroming.

De HDDW als belangrijk instrument

De HDDW biedt de grondwaterbeheerder een sterk instrument om fysiek in te kunnen grijpen in het grondwaterpeil. Het belangrijkste kenmerk van deze nieuwe techniek is de mogelijkheid om zowel water te kunnen onttrekken als te infiltreren door dezelfde filterbuis. Hierdoor is het mogelijk om zowel peilverhoging als peilverlaging te realiseren met behulp van slechts 1 voorziening. Omdat een HDDW ook onder bestaande bebouwing aangelegd kan worden, is het een ideale methode in stedelijke gebieden.

Beperking negatieve gevolgen

Regulering van het grondwaterpeil gebeurt op dit moment vaak met behulp van verticale putten. Dit is echter niet zonder negatieve bijwerkingen. Bij iedere verticale put ontstaat, door het onttrekken van water, namelijk een trechtervormige verlaging van het peil, een zogenoemde spike. Dit geeft een onregelmatige invloed op de grondwaterstand.

De horizontale ligging van een HDDW voorkomt dit probleem. Er ontstaat geen plotselinge verlaging maar slechts een kleine verlaging over de gehele lengte van het filtersysteem. Hierdoor is de invloed gelijkmatig en beheersbaar.

Wij nemen contact met u op
Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
* verplicht

bel direct * (0031) 078 6417356