DMC systeem

De veiligheid voor mens en milieu binnen een beheersgebied is één van de belangrijkste taken van een dijkbeheerder. Dijkinstabiliteit brengt deze veiligheid in gevaar waardoor dit onderwerp hoog op de agenda staat bij de verschillende overheden.

Uit de IJkdijk experimenten is gebleken dat het kunnen controleren van de waterstroom in het dijklichaam een positief effect heeft op de stabiliteit van de dijk. Eveneens worden de nadelige gevolgen van piping voorkomen. Alleen het aanbrengen van de HDDW in de lengterichting van de dijk is niet voldoende. De HDDW dient voorzien te worden van sensoren en meet- & regeltechniek. Deze sensoren meten continue de druk en temperatuur in de dijk. Beide parameters zijn goede indicatoren ten aanzien van de status van de dijk. Als de druk en temperatuur de vastgestelde meetwaarden overschrijden, treedt het systeem in werking. Dat wil zeggen dat een afsluiter opengaat en eventueel een pomp in werking treedt om de waterspanning in de dijk te verlagen.

Doordat er continue gemeten wordt, zal zodra de parameters zich weer binnen de vastgestelde waarden bevinden, de afsluiter dicht gaan en stopt de pomp. De meetwaarden kunnen realtime via een internet verbinding afgelezen worden. Bij het inwerking treden van het systeem zal dit ook als melding terugkomen in het realtime systeem.

De werking van het systeem is in de film op deze pagina te bekijken. Voor meer informatie zie ook onze speciale website over het DMC systeem. 

Wij nemen contact met u op
Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
* verplicht

bel direct * (0031) 078 6417356