Te hoge waterdruk (macrostabilisatie)

Water heeft de natuurlijke neiging om naar het laagst mogelijke punt te trekken. Hierdoor trekt het hooggelegen water bij dijken met een waterkeringfunctie van de ene kant, naar het laaggelegen water aan de andere kant. Dit geeft een diagonale waterloop door de dijk heen. De huidige dijken zijn vaak zo ingericht dat bij een normaal waterpeil er niet of nauwelijks druk wordt uitgeoefend op de dijkwanden. De natuurlijke grondwaterstroming gaat door de dijk heen. Stijgt het waterpeil echter dan stijgt ook het grondwaterpeil. Hierdoor komt er wel druk op de dijkwanden te staan. Bij langdurige druk kan de dijk instabiel worden, de dijk verweekt.

Inzet HDDW

Door een HDDW te plaatsen in de dijk kan bij een stijging van het waterpeil overtollig water worden onttrokken. Hierdoor daalt de grondwaterstand weer naar het gewenste niveau en verdwijnt de druk op de dijkwanden.

Piping

Het verschil in waterdruk tussen beide zijden van de dijk kan ook opgeheven worden door de stroming van water onder de dijk door (kwel). Wanneer deze stroming op een gegeven moment te groot wordt, kan er zand uit de dijk meegenomen worden (piping). Wanneer piping over langere tijd plaatsvindt, kan de dijk bezwijken.

Veendijken

In Nederland bestaan een grote hoeveelheid veendijken. De vochtigheidsgraad van het veen bepaalt de stevigheid en stabiliteit van zo´n dijk. Is een veendijk te nat dan kan deze bezwijken onder het eigen gewicht. Bij een te droge veendijk ontstaat de kans op erosie en inklinking. Is het veen volledig uitgedroogd, dan wordt het zelfs waterafstotend en neemt het in zijn geheel geen water meer op. Door de klimaatveranderingen laat de vochtigheidsgraad vaak te wensen over. Hierdoor daalt de stabiliteit van de aanwezige veendijken.

Inzet HDDW

Door een HDDW te plaatsen in een veendijk kan er water onttrokken of geïnfiltreerd worden. Hierdoor is het mogelijk de vochtigheidsgraad stabiel te houden.

Wij nemen contact met u op
Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
* verplicht

bel direct * (0031) 078 6417356