Regenwaterinfiltratie

Regen komt, zeker in landen met een zeeklimaat als Nederland, regelmatig voor. En daarmee ook de problematiek rondom de juiste afvoer van dit regenwater. Voor vuil hemelwater is de keuze logisch. Dit wordt naar een waterzuivering afgevoerd. Voor schoon hemelwater zijn er twee afvoermogelijkheden. De eerste optie is rechtstreeks op het oppervlaktewater. Dit geeft echter nog wel eens problemen. De tweede optie, regenwaterinfiltratie (infiltreren in de bodem), is daarom beter. Een goede methode hiervoor is infiltratie in droge delen van de ondergrond, dus boven het grondwaterniveau. In veel delen van Nederland kan dit echter niet. Het grondwater staat hiervoor te hoog of de bodem is te weinig water doorlatend.

Infiltratie van regenwater in grondwater is de oplossing!

Om regenwater dan toch op een juiste manier te bergen is infiltratie van het regenwater in het grondwater de uitkomst. De HDDW is de perfecte infiltratievoorziening voor hemelwater. De filterbuis wordt in het gewenste watervoerend pakket gelegd en de aanwezige pompen infiltreren het afgevangen hemelwater via deze filterbuis de grond in.

Daarom HDDW

Anders dan veel mensen denken gaat waterinfiltratie in het grondwater makkelijker dan in een droge bodem. De capaciteit neemt namelijk toe. Zeker met een HDDW kunnen zeer grote infiltratie capaciteiten gerealiseerd worden. Een ander groot voordeel van de HDDW is de mogelijkheid om op grotere dieptes aan te leggen. In Nederland zijn er veel plekken waar het grondwater zo hoog staat dat het verschil tussen infiltreren en over de grond laten lopen van hemelwater erg klein is. Regenwaterinfiltratie in een diepere watervoerende laag is dan een goede optie. Met de HDDW is dit geen probleem. Kortom, de HDDW is een ideale oplossing voor infiltratie van hemelwater.

Wij nemen contact met u op
Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
* verplicht

bel direct * (0031) 078 6417356