Voordelen

 1. Hoge specifieke capaciteit mogelijk  De (kunstmatige) omstorting rondom de filterbuis voorkomt zandlevering en zorgt voor een optimale waterlevering naar het filter. Hiermee bereikt het filtersysteem een hoge specifieke capaciteit.
 2. Lagere Total cost of Ownership voor een waterwingebied  Een HDDW geeft gemiddeld een hogere capaciteit dan een verticale put. Bij een zelfde debiet neemt het benodigd aantal putten af. Een afname in het aantal putten betekent een afname in het aantal boringen en een daling in het aantal pompen. Hierdoor dalen:
  1. De investeringskosten. Eén horizontale boring is duurder dan één verticale boring. Bij de aanleg van een waterwingebied met behulp van een HDDW zijn er echter minder boringen nodig waardoor de investeringskosten aanzienlijk verminderen.
  2. De onderhoudskosten. Minder putten en pompen betekent minder onderhoud. Daarnaast zorgt de horizontale ligging voor een vermindering van de vervuiling.
  3. De energiekosten. Water omhoog pompen kost energie. Des te minder pompen, des te minder energie er noodzakelijk is bij drinkwaterwinning.
  4. De beveiligingskosten. Voor iedere put zijn beveiligingsmaatregelen in de vorm van bijvoorbeeld een hek noodzakelijk.
  5. De grondkosten. Een daling van het aantal bronnen betekent een mogelijke verkleining van het waterwingebied. Naast het economische voordeel zijn hier ook andere (maatschappelijke) voordelen te behalen zoals de inzet van de grond voor andere doeleinden.
 3. Het filtersysteem is goed regenereerbaar Vooral de kunstmatige, los gestorte, omstorting zorgt ervoor dat het filter goed regeneerbaar is.
 4. Met de HDDW is het mogelijk om water te onttrekken uit dunne acquifers Omdat de HDDW horizontaal ligt, is het gebruik van een dunne acquifer mogelijk. Bij een verticale put is de capaciteit uit een dunne acquifer onvoldoende. Dit leidt tot erg veel putten of tot het oppompen van water uit verschillende lagen. Dat laatste geeft allerlei chemische processen een kans de onttrekking te verstoren. Hierdoor waren gebieden met dunne acquifers niet geschikt voor drinkwaterwinning. Door gebruik te maken van een HDDW zijn deze gebieden wel hiervoor geëigend.
 5. Met de HDDW wordt een constante waterkwaliteit behaald. Bij een HDDW komt het water uit 1 watervoerend pakket. In dit watervoerend pakket is de kwaliteit van het water constant. Bij een verticale put kan het water uit meerdere lagen komen, met verschillende kwaliteit van water. Een constante waterkwaliteit draagt bij aan een efficiënter zuiveringsproces.
 6. De HDDW is duurzaam. De spikes die bij de aanleg van een HDDW ontstaan, zijn minder diep dan bij de aanleg van een verticale put. Er vindt over een lange lengte een kleine verlaging van het grondwater plaats, in plaats van een grote verlaging bij iedere put. De impact om de omgeving is dus minder groot. Daarnaast maakt men bij de aanleg van de HDDW gebruik van hoogwaardige materialen waardoor de levensduur langer is.
Wij nemen contact met u op
Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
* verplicht

bel direct * (0031) 078 6417356