Grondwatersanering

Wilt u meer weten over de verschillende manieren van grondwatersanering, of heeft u een probleem met grondwatervervuiling dat u door grondwatersanering wilt oplossen? Een goede innovatieve methode om grondwater te saneren, is gebruik maken van een HDDW (Horizontal Directional Drilled Wells).

Waarom grondwatersanering?

Nederland kent vele plekken met vervuild grondwater. Dit heeft negatieve gevolgen voor mens en natuur in de omgeving.  Grondwatersanering is daarom, zeker in de buurt van waterwingebieden, een noodzakelijke stap. Door grondwatersanering wordt het vervuilde grondwater onttrokken uit de bodem, daarna schoongemaakt en dan weer in de bodem geïnfiltreerd. Daarnaast worden vaak beheersmaatregelen uitgevoerd zodat de vervuiling zich niet meer kan verspreiden.

Kies voor HDDW

Huidige saneringsmethodes zoals het afgraven van de grond en / of het slaan van verticale bronnen zorgen voor hoge kosten, grote verstoringen van het landschap en zijn vaak niet afdoende voor complete beheersing van het probleem. De HDDW is uitstekend inzetbaar voor zowel sanering als IBC maatregel bij het isoleren, beheersen en controleren van vervuild grondwater. De inzet van HDDW zorgt er namelijk voor dat met een lange horizontale filterbuis de grondwatersanering gericht en effectief kan worden uitgevoerd zonder dat het landschap wordt verstoord. Hierbij kan de filterbuis ook nog eenvoudig onderhouden en schoongemaakt worden. Tot slot kan HDDW ingezet worden bij grondwatersanering in verschillende gebieden, zoals in dichtbebouwd gebied, agrarisch gebied of natuurrijk gebied.

Werking

Voor een HDDW wordt een filterbuis horizontaal in een watervoerend pakket aangebracht. Met behulp van pompen kan water zowel onttrokken als geïnfiltreerd worden. De HDDW kan op twee manieren ingezet worden als bestrijding tegen het vervuilde grondwater: Aanleg door het vervuilde gebied heen. De filterbuis komt hiermee direct in het vervuilde gebied te liggen. Hierdoor kan het vervuilde water doeltreffend verwijderd worden. Dit wordt gezien als directe sanering. Aanleg buiten het vervuilde gebied, en haaks op de stroomrichting van het water. Het vervuilde water stroomt hiermee automatisch naar het filter toe. Eenmaal bij de filterbuis wordt het water onttrokken en afgevoerd. Het vervuilde water komt hiermee nooit verder dan de aangelegde filterbuis. Dit wordt gezien als een beheersmaatregel. Een combinatie van beide methodes zorgt voor een optimale bestrijding van de vervuiling op de lange termijn.

Wist u dat..?

… HDDW ook een zeer effectieve methode is voor onder andere:

Meer weten?

Onze experts informeren u graag over de vele mogelijkheden van de HDDW methode. Aarzel niet en neem contact met ons op! We staan u graag te woord.

Wij nemen contact met u op
Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
* verplicht

bel direct * (0031) 078 6417356