Beperking van negatieve effecten

Sanering en beheersing van vervuild grondwater brengt niet alleen maar positieve resultaten met zich mee. Een van de belangrijkste negatieve effecten van sanering is de invloed op de grondwaterstand. Om de vervuiling te verwijderen en te beheersen is onttrekking van grondwater immers noodzakelijk.

Indien gekozen wordt voor de verticale methode dan is het effect op de grondwaterstand groot. Er zijn veel putten nodig om de vervuiling te beheersen. Daarnaast moet er met een hogere kracht onttrokken worden dan dat het water wordt aangevoerd. Dit om het risico te verkleinen dat er alsnog vervuild water door de beheerslijn doorsijpelt.

Bij een HDDW kan over een lange lengte een filterbuis worden aangelegd. Deze wordt haaks op de stroomrichting aangebracht. Omdat er geen openingen in de beheerslijn zitten kan er geen vervuild water langs de beheerslijn. Er hoeft dus niet extra krachtig worden onttrokken. De onttrekking zal met de zelfde hoeveelheid gebeuren als dat de aanvoer is. Hierdoor worden de negatieve effecten op de grondwaterstand zoveel mogelijk beperkt.

Indien men kiest voor een grondsanering dan kan de HDDW als aanvullende maatregel worden ingezet. Door de mogelijkheid om een hoge capaciteit te genereren kan de HDDW ook zorgen voor peilverlaging binnen het vervuilde gebied. Door de peilverlaging kan de drooggelopen grond eenvoudiger worden verwijderd en vervangen. Doordat herinfiltratie van gezuiverd water ook mogelijk is in hetzelfde filter, kan het grondwaterpeil ook weer op het gewenste niveau worden gebracht.

Wij nemen contact met u op
Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
* verplicht

bel direct * (0031) 078 6417356