Wat is warmte-koude opslag?

Fossiele brandstoffen worden steeds schaarser en de roep om alternatieve methodes voor de verkoeling of verwarming van woningen en gebouwen steeds groter. Klimaatbeheersing door middel van warmte-koude opslag (WKO) voldoet aan deze dringende vraag. WKO wordt ingezet voor de verwarming en verkoeling van utiliteitsgebouwen, woonwijken, datacentra en glastuinbouw. Met een HDDW kan zowel onttrekking als infiltratie van grondwater plaatsvinden waardoor de techniek uitstekend geschikt is voor de aanleg van een warmte-koude opslag systeem.

Een goed warmte-koude opslag systeem tegen lagere kosten

Een van de belangrijkste kenmerken van een HDDW is de mogelijkheid om water met een hoge capaciteit te onttrekken. Hierdoor volstaat vaak een kleiner aantal bronnen dan bij de verticale methode. Dit leidt tot lagere investeringskosten. Een kleiner aantal bronnen betekent ook een lager aantal pompen. Hierdoor dalen niet alleen de onderhoudskosten maar ook het energieverbruik, en dus de energiekosten van een WKO systeem. De horizontale ligging van de filterbuizen en het geringe aantal pompen zorgt ook voor een kleiner ruimtebeslag, een aspect dat van groot belang is gezien de ondergrondse drukte in de buurt van bebouwde grond. Als laatste zorgt het feit dat een HDDW onder bebouwing doorgelegd kan worden en voldoende heeft aan een dunne acquifer ervoor dat meerdere gebieden geschikt zijn voor warmte-koude opslag systemen.

Wij nemen contact met u op
Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
* verplicht

bel direct * (0031) 078 6417356