Voordelen

De voordelen van HDDW ten opzichte van de huidige, conventionele systemen zijn:

  1. Preventie van instroom van grof en ongewenst materiaal De zeebodem vormt een filter rond de HDDW, die aanstroom van grof en ongewenst materiaal verhindert. Fijn materiaal als zand wordt tegengehouden door de kunstmatige omstorting.
  2. Minimale invloed op het aquatische milieu De lage aanstroomsnelheid van het water door aanleg onder de zeebodem zorgt ervoor dat de omringende flora en fauna geen hinder ondervindt van de wateronttrekking.
  3. Constante waterkwaliteit Er kan water onttrokken worden uit één afzonderlijke laag, daarnaast is de verblijftijd van het water onder de zeebodem en de reactietijd op veranderingen vanuit de omgeving langer.
  4. Hoge capaciteit per bron De (kunstmatige) omstorting voorkomt zandlevering en houdt de toe- en afvoer van water van en naar de filterbuis optimaal. Hierdoor is een hoge capaciteit per bron mogelijk.
  5. Lage kosten De hoge capaciteit per bron zorgt bij een gelijk benodigde capaciteit voor een afname in het aantal bronnen. Hierdoor zijn er minder boringen nodig voor de aanleg van een inname voor een ontziltingsinstallatie en komen er ook minder (pomp)installaties. Hierdoor dalen de investerings-, energie- en onderhoudskosten.
  6. Klein ruimtebeslag Door de afname in het aantal bronnen en de horizontale ligging neemt een HDDW minder ruimte in beslag dan de verticale bronnen bij eenzelfde capaciteit.
  7. Grote materiaalkeuze De HDDW kan met verschillende soorten filterbuizen worden aangelegd. Klik hier om verder te lezen over de soorten filterbuizen.
  8. Marine activiteiten niet noodzakelijk Normaliter komt een boorhoofd weer boven in de zee. Door het boorproces aan te passen, hoeft dat niet meer en zijn er geen dure mariene activiteiten noodzakelijk.
  9. Goed te onderhouden De kunstmatige omstorting beperkt zandlevering en vervuiling al grotendeels. Daarnaast is een dergelijke omstorting vanwege de samenstelling eenvoudig te onderhouden.

Kortom u kiest voor een duurzame, kostenbesparende oplossing.

Wij nemen contact met u op
Vul het onderstaande formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
* verplicht

bel direct * (0031) 078 6417356